สสก.1 จ.ชัยนาทเปิดทริบ1อำเภอ1แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพิ่มรายได้ชุมชน


สสก.1 จ.ชัยนาทเปิดทริบ1อำเภอ1แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพิ่มรายได้ชุมชน