“รมว.วราวุธ” ประชุมผู้บริหาร ทส. ย้ำต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง


2021-10-01 11:08:04
“รมว.วราวุธ” ประชุมผู้บริหาร ทส. ย้ำต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
“รมว.วราวุธ” ประชุมผู้บริหาร ทส. ย้ำต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย รองปลัดกระทวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และ ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระพิเศษ คือ การแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ตลอดจนการขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี การแสดงความยินดีกับผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการในปี 2564 รวมทั้งผู้ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งและได้รับตำแหน่งใหม่(22 กันยายน 2564)


 
โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงนโยบายการทำงาน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนกำชับให้เข้มงวด และเคร่งครัดในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า ทั้งนี้ ยังได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” และ “ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4” ทำงานด้วยความทุ่มเท รวดเร็ว โปร่งใส ภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด มีธรรมาภิบาล ยึดผลประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง


 
นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังได้เผยถึง ผลงานสำคัญ ในรอบปี 2564 อาทิ ความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และการประกาศให้ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก รวมทั้ง ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน รวมถึงผลการปลูกป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเกินกว่าเป้าหมาย จำนวนมากกว่า 4 แสนไร่ ตลอดจนการลดลงของจุดความร้อน (Hot Spot) และ PM 2.5 ในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นต้น


ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ