เกษตรฯ จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม และเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ แจกเกษตรกร


2021-09-29 15:23:01
เกษตรฯ จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม และเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ แจกเกษตรกร
เกษตรฯ จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม และเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ แจกเกษตรกร
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 19 ก.ย. 2564 มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 32 จังหวัด 93 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ เพชรบูรณ์พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมา เลย ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีตราด จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง ระนอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 25 จังหวัด 68 อำเภอ และยังมีสถานการณ์ 7 จังหวัด 25 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
        ในส่วนของผลกระทบด้านการเกษตร มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 18 จังหวัด แบ่งเป็น ด้านพืช 16 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย นครราชสีมา เลย ปราจีนบุรี ระยอง เกษตรกรรวม 17,674 ราย พื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบ 138,816 ไร่ ได้แก่ ข้าว 118,602 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,071 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 4,143 ไร่ ด้านประมง 10 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครราชสีมา เลย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ เกษตรกรรวม 3,081 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 4,272 ไร่ กระชัง 284 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เกษตรกรรวม 5,001 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 89,200 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 1,446 ตัว สุกร 802 ตัว แพะ-แกะ 561 ตัว สัตว์ปีก 86,391 ตัว


        อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยกรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 22 เครื่อง ได้แก่ ตาก 2 เครื่อง พิษณุโลก 2 เครื่อง สุโขทัย 3 เครื่อง ชัยนาท 7 เครื่อง สุพรรณบุรี 8 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 24 เครื่อง ได้แก่ เลย 10 เครื่อง นครราชสีมา 14 เครื่อง และจัดเตรียมรถแบ็คโฮกำจัดวัชพืช 2 คัน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ยังได้แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 5,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย


ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู