กยท. ลุยใต้ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ชาวสวนยาง หลังรับงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49(3)


2021-09-27 13:31:54
กยท. ลุยใต้ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ชาวสวนยาง หลังรับงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49(3)
กยท. ลุยใต้ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ชาวสวนยาง หลังรับงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49(3)
นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมติดตามการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49(3) ไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยคณะผู้บริหาร กยท. ได้เยี่ยมชม สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสายแก้ว จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองวังช้าง จำกัด ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยในปีงบประมาณนี้สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง มีผลการดำเนินการไปในทิศทางที่ดี ซึ่งงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางที่สหกรณ์ได้รับ ทำให้สามารถขยายกิจการและทำกิจกรรมได้มากขึ้น


 
สำหรับผลการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สหกรณ์กองทุนส่วนยางพ่วงพรมคร จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นและเป็นสหกรณ์ที่ผลิตแบริเออร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของกรมทางหลวงด้วย ทั้งนี้ คณะผู้บริการของ กยท. ยังได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศให้กับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด ซึ่งจะทำถนนพาราซอยซีเมนต์ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางในการเดินทางมายังสหกรณ์ และให้ประชาชนทั่วไปได้สัญจรไปมา โดยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้
 ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู