ปชช. เตรียมเฮ “ปลัดฯ จตุพร” เร่งอนุญาตการใช้พื้นที่ คทช. เพิ่มอีกกว่า 1.5 ล้านไร่


2021-09-16 12:13:32
ปชช. เตรียมเฮ “ปลัดฯ จตุพร” เร่งอนุญาตการใช้พื้นที่ คทช. เพิ่มอีกกว่า 1.5 ล้านไร่
ปชช. เตรียมเฮ “ปลัดฯ จตุพร” เร่งอนุญาตการใช้พื้นที่ คทช. เพิ่มอีกกว่า 1.5 ล้านไร่
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก คทช.จังหวัด โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะการอนุญาตใช้ที่ดินทำกินให้ชุมชนตามโครงการ คทช. ระบุ มีความคืบหน้าอย่างมาก กำชับเร่งจัดคนลงในพื้นที่ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วน คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทุกจังหวัด ที่เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มแข็งและจริงจัง หลายจังหวัดเผยพี่น้องประชาชนดีใจจะได้ที่ดินทำกิน หลังจากรอคอยมานาน (6 กันยายน 2564)


 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 266 คำขอ โดยเป็นการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 253 คำขอ จาก 38 จังหวัด รวมเนื้อที่กว่า 1.5 ล้านไร่ และคำขอทั่วไปอีก 12 คำขอ ทั้งนี้ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตมาครบแล้วจำนวน 38 จังหวัด จากเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 64 จังหวัด โดยยังคงเหลืออีก 71 พื้นที่ รวมประมาณ 4 แสนไร่ ที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการของ คทช.จังหวัด พร้อมกันนี้ ยังได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการจัดคนลงในพื้นที่คู่ขนานกันไป เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีพื้นที่ทำกินโดยเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม ถือเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนที่จะได้มีพื้นที่ทำกินได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนและเป็นธรรม หลังจากที่รอคอยมานานอย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดและเป็นระบบสำหรับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 12 คำขอ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้าฝั่งซ้ายเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่ต้าพร้อมทางเชื่อม ท้องที่ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา เพื่อปักเสาพาดสายขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ท้องที่ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลาเพื่อเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานสวนป่าขุนหาญและจัดทำเรือนเพาะชำ ท้องที่ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และบริษัท ศิลาเขาแก้ว จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2562 (ประทานบัตรที่ 28487/15550) ท้องที่ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
 


ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ