EXAT CALL CENTER 1543 ยินดีให้บริการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษ


2021-09-07 17:03:30
EXAT CALL CENTER 1543 ยินดีให้บริการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษ
EXAT CALL CENTER 1543 ยินดีให้บริการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษ

EXAT CALL CENTER 1543 ยินดีให้บริการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษ

กด 1 แจ้งอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
กด 2 ฟังรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษ
กด 3 ติดต่อสอบถาม Easy Pass
กด 4 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร EXAT
กด 5 ข่าวสารให้บริการทั่วไป
กด 6 สถานที่ตั้งสำนักงานต่างๆ
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ข่าวอื่นๆ

กทพ. จัดโครงการ EXAT Contest Marketing กิจกรรม EXAT Young Gen Contest :สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษาของ กทพ.
กทพ. จัดโครงการ EXAT Contest Marketing กิจกรรม EXAT Young Gen Contest :สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษาของ กทพ.
“กระทรวงแรงงาน” ชวนคนพิการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ดันศักยภาพแรงงาน สู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง
“กระทรวงแรงงาน” ชวนคนพิการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ดันศักยภาพแรงงาน สู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง
กปน. เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน เพิ่มช่องทางรับชำระค่าน้ำประปา ผ่าน "ตู้เติมทรู”
กปน. เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน เพิ่มช่องทางรับชำระค่าน้ำประปา ผ่าน "ตู้เติมทรู”
กทพ. แจ้งเปิดให้บริการทางขึ้น-ลงด่านฯ เทพารักษ์ 4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในจันทร์วันที่ 11 มกราคม 2563
กทพ. แจ้งเปิดให้บริการทางขึ้น-ลงด่านฯ เทพารักษ์ 4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในจันทร์วันที่ 11 มกราคม 2563