อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


2021-01-14 19:50:49
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
          ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดงานศิลปะ สายหมอก และดอกไม้  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีขบวนแห่รถบุบผาชาติ ประดับประดาด้วยไม้ดอกเมืองหนาว นานาพันธุ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเรือ ไปตามถนนสายเลย-ภูเรือ สิ้นสุดที่หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวร่วมชมจำนวนมาก โดยมีจุดตรวจวัด คัดกรองอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในงานมีศิลปินระดับชาติ แสดงผลงานภายใต้หัวข้อ “ดนตรี กวี ศิลป์”  ประกอบไปด้วย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีรัตนโกสินทร์ และ อ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยการจิตรกรรม   ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 13 มกราคม 2564 ณ ลานดอกไม้ รักนะภูเรือ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

          สำหรับการจัดเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ ในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงสวนไม้ดอกไม้ประดับ อุโมงค์ดอกไม้ ไฟประดับ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อผลักดันภูเรือให้เป็นแหล่งส่งออกไม้ดอกเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในไทย ภายใต้แนวคิด "เนเธอร์เลย" โดยใช้โมเดลของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เป็นต้นแบบเมืองส่งออกดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ส่งเสริมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ สร้างเกษตรกร /ชุมชนต้นแบบ 13 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดเลย สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ

ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313


ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
ปส. ประชุมหารือความร่วมมือกับด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ปส. ประชุมหารือความร่วมมือกับด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี