วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ


2021-02-24 08:55:13
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
          Super poll เผย ผลสำรวจ "รัฐมนตรีเด่น ปี 63” วราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เข้าวินTOP 5 แต่ก็ยังเดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stop เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน นับเป็นวิถีใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ ทส.ที่ทำงานแบบไม่มีวันหยุด เป็นการปรับโฉมการทำงานของ ทส.ในหลายๆด้านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดหาที่ดิน จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแก้ปัญหาสัตว์ป่า และการรณรงค์ในการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง 26-28 ธันวาคมเพื่อตรวจความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

          จากผลการสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ที่นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรี เด่น ปี63กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) จำนวน 1,206 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา เมื่อถามถึง บุคคลในคณะรัฐมนตรีที่เด่น ทำงานเข้าตาประชาชนมีผลงานน่าพอใจ ปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจากประชาชนร้อยละ29.4 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร้อยละ 22.6  ได้แก่ นาย วราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่โดดเด่น เรื่องอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ทะเล จัดการขบวนการทำผิดกฎหมายทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานต่อให้ประชาชนอยู่กับป่าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และอื่น ๆ

          รมว.ทส.ได้กล่าวหลังทราบผลโพลว่า “ก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ชื่นชมการทำงาน ถือเป็นกำลังใจให้ทำงานต่อไป ส่วนจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ไม่สำคัญ เราเน้นการทำงานเป็นหนึ่งเดียว ของกระทรวงทรัพย์ฯ โดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน”

          เดินหน้าลุยงานต่อ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่อง 26-28 ธันวาคมตรวจความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ สำหรับสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษหมอกควัน ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมไฟป่าให้ประสบความสำเร็จและเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมไฟป่าและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก โดยร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อเพลิงในป่า สามารถนำเชื้อเพลิงจากป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป่ามาสู่การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อย่างจริงจังในช่วงวิกฤติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า และช่วยให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าประสบผลสำเร็จ  ทันต่อสถานการณ์ และยั่งยืน ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ

รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
อธิบดี “ศักดิ์ดา” สั่งการ น้ำบาดาล เขต 1-12  เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง
อธิบดี “ศักดิ์ดา” สั่งการ น้ำบาดาล เขต 1-12 เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง