กรมน้ำบาดาลลงพื้นที่ส่งมอบโครงการน้ำบาดาลช่วยชาวบ้านบ่อพลอย และห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี


2022-06-24 15:44:15
กรมน้ำบาดาลลงพื้นที่ส่งมอบโครงการน้ำบาดาลช่วยชาวบ้านบ่อพลอย และห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
กรมน้ำบาดาลลงพื้นที่ส่งมอบโครงการน้ำบาดาลช่วยชาวบ้านบ่อพลอย และห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี เดินทางไปอ.บ่อพลอย และ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ บ้านช่องด่าน หมู่ที่ 2 ต.ช่องด่าน และบ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย
จากนั้นช่วงบ่ายอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำการส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ และบ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้ส่งมอบโครงการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระเจา เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการโครงการฯ หลังการส่งมอบ และเน้นย้ำให้มีการจัดการระบบกระจายน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม สำหรับบ้านน้ำดื่มขอให้บริการ "ฟรี" เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่
ข่าวอื่นๆ

ทส.ลงพื้นที่หาดชะอำติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบกำแพงกันคลื่นกัดเซาะชายหาด
ทส.ลงพื้นที่หาดชะอำติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบกำแพงกันคลื่นกัดเซาะชายหาด
กรมทรัพยากรน้ำภาค 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ จ.สกลนคร
กรมทรัพยากรน้ำภาค 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ จ.สกลนคร
อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่แก้ปัญหา น้ำกิน น้ำใช้ เสริมความมั่นคงน้ำเกษตร จ.กาญจนบุรี
อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่แก้ปัญหา น้ำกิน น้ำใช้ เสริมความมั่นคงน้ำเกษตร จ.กาญจนบุรี
กอนช.ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ D9ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชร
กอนช.ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ D9ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชร