อย. แนะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนซื้อ


2022-01-12 17:36:01
อย. แนะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนซื้อ
อย. แนะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนซื้อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสถานการณ์โควิด-19 จำหน่ายในท้องตลาดจำนวนมาก ทั้งชุดตรวจโควิด-19  หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว  และเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องยื่นขออนุญาตตามรายละเอียดที่ อย. กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจาก อย. ได้ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือทางคิวอาร์โค้ดนี้

 
      นอกจากนี้ อย. ยังมีมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่าง ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 

ข่าวอื่นๆ

รมว.มท.เห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน
รมว.มท.เห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน
สธ.ออกประกาศ ดูแลกำกับมาตรฐานบริการการแพทย์ทางไกลสกัดโควิด-19
สธ.ออกประกาศ ดูแลกำกับมาตรฐานบริการการแพทย์ทางไกลสกัดโควิด-19
อย. ย้ำ โฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตก่อน
อย. ย้ำ โฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตก่อน
ผช.รมว.แรงงาน ร่วมหารือผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการฯเกี่ยวกับการจ้างงาน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ผช.รมว.แรงงาน ร่วมหารือผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการฯเกี่ยวกับการจ้างงาน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย