ฝนหลวงฯ เตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี พร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ปี 65


2022-01-12 11:37:45
ฝนหลวงฯ เตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี พร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ปี 65
ฝนหลวงฯ เตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี พร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ปี 65
7 มกราคม 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการตรวจซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ในเดือนมกราคม 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้กำหนดให้มีการฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานประจำปีให้แก่นักบิน เพื่อเป็นการทบทวนท่าทางการบินที่สำคัญต่างๆ ทั้งที่ได้ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเวลาบินปฏิบัติงานปกติ เช่น การบินเมื่ออากาศยานฉุกเฉิน (Emergency) การปฏิบัติเชิงผิดปกติ (Abnormal) และปกติ (Normal) การบินกลางคืน และการบินท่าทางสำคัญอื่นๆ รวมทั้งฝึกบินเปลี่ยนแบบให้แก่นักบินที่บรรจุใหม่ ซึ่งไม่เคยทำการบินกับอากาศยานฝนหลวงมาก่อน โดยการดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบินปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และปลอดภัย
ต่อชีวิต

 
นายสำเริง กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยาน ประจำปี 2565 ได้กำหนดให้เครื่องบินชนิด Cessna Caravan C-208, Cessna Caravan C-208 EX, CASA C-212 และ NC212i ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนเครื่องบินชนิด CN-235 และ Super King Air 350 ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และทำการฝึกบินไปยังสนามบินพาณิชย์จังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย เป็นต้น สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 206, AS 350B2 และ Bell 407 จะตั้งฐานปฏิบัติการ ฝึกบินที่สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยพื้นที่การฝึกบินสามารถใช้สนามบินต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้
ข่าวอื่นๆ

เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
UN เรียกร้องผู้นำทั่วโลก สร้างความเข้มแข็งระบบผลิตอาหาร รับมือภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด-19 เตรียมเรียกประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ปลาย ก.ย. นี้
UN เรียกร้องผู้นำทั่วโลก สร้างความเข้มแข็งระบบผลิตอาหาร รับมือภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด-19 เตรียมเรียกประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ปลาย ก.ย. นี้
เกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 2564 พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศ
เกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 2564 พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศ
สทนช.เชื่อมเทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย-ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลภายใต้เอ็มโอยูไทย-ฮังการี
สทนช.เชื่อมเทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย-ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลภายใต้เอ็มโอยูไทย-ฮังการี