กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกสำหรับเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษ


2022-01-13 17:41:25
กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกสำหรับเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษ
กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกสำหรับเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษ
(6 มกราคม 2565) กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึก สถาบันราชานุกูล เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและลดความบกพร่องด้านประสาทความรู้สึกในเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดถุงของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษที่อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาและส่งเสริมพัฒนาการ หวังเสริมสร้างพลังใจให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา มุ่งช่วยลดปัญหาทางอารมณ์และสร้างกำลังใจให้กับผู้ปกครองในการใช้ชีวิตและดูแลลูกในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้ได้
 
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึก หรือ Sensory Integration Room ที่ได้ดำเนินการเปิดวันนี้ จะเป็นประโยชน์ในการลดความบกพร่องของกระบวนการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็ก ซึ่งความบกพร่องเหล่านี้เป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เช่น เด็กดื้อต่อต้าน เด็กที่มีความเกียจคร้าน เด็กขี้อาย ที่อาจถูกมองข้ามไป โดยการฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านสมาธิและการควบคุมตนเองได้ในรูปแบบของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องฝึกการบูรณาการประสาทความรู้สึก ห้องฝึกนี้มีความพิเศษโดยมีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกที่มีความเฉพาะทาง เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เน้นการจัดพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนตามลักษณะของเด็กและส่งเสริมการรับความรู้สึกพื้นฐานที่หลากหลาย ภายในพื้นที่บริการประกอบด้วย 1.ห้องสังเกตการณ์ เป็นส่วนรอคอยสำหรับผู้ปกครองและต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน 2.ห้องประเมิน 3.ห้อง Adventure room เป็นห้องที่มีสีสันสดใสและอุปกรณ์ส่งเสริมการรับความรู้สึกพื้นฐานให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อลดแรงขับที่มีมากเกินไปผ่านการเล่นเกมตามกติกา เพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองและการทรงตัว  4.Snoezelen (white room) เป็นห้องแสดงสีเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนให้ความรู้สึกสงบสุขและผ่อนคลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกด้านรับรู้ การเรียนรู้และสมาธิในการทำงาน และ 5.Optic music room          เป็นห้องฝึกการวางแผนเคลื่อนไหวและการรับรู้ทางสายตา โดยใช้เกมและกิจกรรมดนตรีเป็นสื่อ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านการรู้คิด การปรับตัวอย่างเหมาะสมในการเล่นและการเรียนรู้ในห้องเรียน
 
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้กรมสุขภาพจิตยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดถุงของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษที่อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาและส่งเสริมพัฒนาการ หวังเสริมสร้างพลังใจให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลฝ่าฟันวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไปได้ ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างพลังรักฝ่าวิกฤต ภายใต้โครงการฝากใจ ให้เราดูแล ให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มที่ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านของการดูแลให้บริการฉีดวัคซีนคิด-19 สำหรับกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญานั้น กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการไปทั้งสิ้นกว่า 30,000 ราย โดยเปิดให้ผู้รับบริการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกที่สุด
 
กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายในการบริการบำบัดรักษาและสร้างต้นแบบการให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและการส่งเสริมด้านสติปัญญาและอารมณ์ แบบครบวงจรและครอบคลุมตามสถานการณ์ปัญหาของเด็กที่พบในปัจจุบัน และควบคุมดูแลการโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยเปิดให้บริการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและประชาชนทั่วไป  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ สถาบันราชานุกูล 02 248 8900 ต่อ 70510 ในวันและเวลาทำการอีกด้วย
 
 

ข่าวอื่นๆ

เบาหวาน เบาได้เบา
เบาหวาน เบาได้เบา
แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง
แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง
กรมอนามัย ผลักดันทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการและข้อมูลสุขภาพอย่างเท่าเทียม
กรมอนามัย ผลักดันทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการและข้อมูลสุขภาพอย่างเท่าเทียม
กรมอนามัย แนะรับ-ส่งพัสดุ สินค้า อาหาร ให้ปลอดภัยจากโควิด -19
กรมอนามัย แนะรับ-ส่งพัสดุ สินค้า อาหาร ให้ปลอดภัยจากโควิด -19