ทส.จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ทส.จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม