สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer หนุนแนวคิดสร้างโอกาสทำเงินจากผลิตภัณฑ์แปรรูป


สสก.1 จ.ชัยนาท ชู Young Smart Farmer หนุนแนวคิดสร้างโอกาสทำเงินจากผลิตภัณฑ์แปรรูป