“วราวุธ” ย้ำในเวทีสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี 2564 พร้อมผลักดันภาคเอกชน สู้วิกฤตโลกร้อน


2021-10-18 13:21:13
“วราวุธ” ย้ำในเวทีสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี 2564 พร้อมผลักดันภาคเอกชน สู้วิกฤตโลกร้อน
“วราวุธ” ย้ำในเวทีสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี 2564 พร้อมผลักดันภาคเอกชน สู้วิกฤตโลกร้อน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมกล่าวถ้อยแถลง หัวข้อ “บทบาทของภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในงานประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี 2564 GCNT Forum: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions ซึ่งจัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ (GCNT : Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อระดมพลังสมาชิก ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสหประชาชาติ ยกระดับความมุ่งมั่น กำหนดทางออก และค้นหาโอกาสในการรับมือกับวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ผ่านระบบ Video Conference (11 ต.ค. 64)


 
การกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ฝากให้ภาคเอกชนไทย พัฒนาไปสู่องค์กรที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้รวดเร็วตามกระแสโลก อีกทั้งขอให้ภาคเอกชนขนาดใหญ่ ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของท่าน ให้เดินไปสู่การพัฒนาธุรกิจแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนา ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind) โดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นกลไกสำคัญที่จะประสานงานของทุกฝ่ายและผลักดันให้ประเทศไทยสามารถส่งต่อความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต อีกทั้งพร้อมจะผลักดันประเทศไทยไปสู่การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย


 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังได้กล่าวสะท้อนให้เห็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและระบบนิเวศ โดยประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ร้อยละ 20 – 25 จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเน้นการดำเนินการใน 3 สาขา ได้แก่ พลังงานและขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสียชุมชน ทั้งยังอยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy: LTS) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา และจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ก่อนที่จะจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ดังกล่าวไปยัง UNFCCC ในช่วงการประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้


 
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission) โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ รวมถึงมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยภาคพลังงานและขนส่งยังคงเป็นภาคส่วนหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านมาตรการสำคัญต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบแผนพลังงานชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา


นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังได้กล่าวถึงบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า สามารถมีส่วนร่วมได้โดย 1) ยกระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของประเทศ 2) เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 3) พัฒนาและลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงเทคโนโลยีการเตือนภัยพิบัติ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ