รมช.มนัญญา มอบถุงยังชีพและปล่อยคาราวาน ถุงยังชีพส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุทัยธานี


2021-10-19 11:11:29
รมช.มนัญญา มอบถุงยังชีพและปล่อยคาราวาน ถุงยังชีพส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุทัยธานี
รมช.มนัญญา มอบถุงยังชีพและปล่อยคาราวาน ถุงยังชีพส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุทัยธานี
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพและปล่อยขบวนคาราวานนำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3,579  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จากนั้น เดินทางลงพื้นที่หมู่ 6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และพบปะให้กำลังใจ


         สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. - 10 ต.ค.64) มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 8 อำเภอ 69 ตำบล 588 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต อำเภอทัพทัน อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง อำเภอบ้านไร่ และอำเภอหนองขาหย่าง ซึ่งได้รับผลกระทบด้านเกษตร ดังนี้ 1. ด้านพืช เกษตรได้รับผลกระทบ 7,689 ราย พื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวม 171,705 ไร่ แบ่งเป็น นาข้าว 109,620 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 61,445 ไร่ 2. ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 440 ราย สัตว์เลี้ยงที่ต้องอพยพ 18,678 ตัว แบ่งเป็น สัตว์ปีก 14,630 ตัว สุกร 428 ตัว แพะแกะ 596 ตัว โคกระบือ 3,024 ตัว และ 3. ด้านประมง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 689 ราย พื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 823.62 ไร่ และขณะนี้ภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ที่ประสบภัยยังไม่ยุติลง


         กระทรวงและสหกรณ์ โดยหน่วยงานในสังกัด ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ โครงการชลประทานอุทัยธานี สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง และร่วมกับ อปท. ในพื้นที่ พร้อมทั้งควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนวังร่มเกล้าเพื่อลดผลกระทบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จำนวน 72,000 กิโลกรัม (3,600 ฟ่อน) หญ้าหมัก 6,600 กิโลกรัม ถุงยังชีพ 167 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคลื่อนย้ายจระเข้อออกจากบ่อเลี้ยงในพื้นที่ประสบภัยชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลุดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยทุกอำเภอแล้ว
 
ข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง