WHO รับรอง อย. มีมาตรฐานกำกับดูแลวัคซีนระดับสากล


2021-10-18 17:06:51
WHO รับรอง อย. มีมาตรฐานกำกับดูแลวัคซีนระดับสากล
WHO รับรอง อย. มีมาตรฐานกำกับดูแลวัคซีนระดับสากล
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ระบบการกำกับดูแลวัคซีนของไทย (Thailand’s National Regulatory Authority (NRA) for Vaccine) อยู่ในระดับที่ 3 (Maturity Level 3) ภายหลังการมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการกำกับดูแลวัคซีน การขึ้นทะเบียนวัคซีน การกำกับหลังออกสู่ตลาด การตรวจประเมินมาตรฐาน โดยใช้การประเมินผ่านเครื่องมือ Global Benchmarking Tool (GBT) ที่มีมาตรฐานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดย WHO ได้ประกาศรับรอง อย. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านระบบควบคุมกำกับดูแลวัคซีนระดับประเทศตามมาตรฐานการเทียบเคียงระดับสากล (WHO Global Benchmarking) ซึ่งหมายถึงระบบการกำกับดูแลวัคซีนของไทยมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด มีเสถียรภาพ และมีการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ การที่ อย. ได้รับการรับรองมาตรฐานในการกำกับดูแลดูแลวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก เป็นการสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนับเป็นความสำเร็จและก้าวสำคัญของระบบการกำกับดูแลวัคซีนของประเทศไทย ซึ่ง อย. จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไป


ข่าวอื่นๆ

สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ  ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก