กยท. จับมือกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชนทดสอบเครื่องพ่นสารควบคุมโรคใบร่วงในยางพารา


2021-10-18 13:25:13
กยท. จับมือกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชนทดสอบเครื่องพ่นสารควบคุมโรคใบร่วงในยางพารา
กยท. จับมือกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชนทดสอบเครื่องพ่นสารควบคุมโรคใบร่วงในยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน ทดสอบเครื่องพ่นสารและชนิดสารป้องกันกำจัดเชื้อรา สำหรับใช้ควบคุมโรคใบร่วงในยางพารา พื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา เพื่อหาวิธีการพ่นสาร และชนิดสารในการควบคุมโรคใบร่วงที่ให้ผลดีที่สุด สำหรับเป็นแนวทางการขยายผลไปใช้ในพื้นที่เกิดโรคต่อไป


 
ดร. กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันวิจัยยาง ศูนย์วิจัยยางสงขลา การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทยสาขาสะบ้าย้อย ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชนผู้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 ดำเนินทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสาร ชนิดต่าง ๆ ในการพ่นยาป้องกันกำจัดโรคใบร่วงในยางพารา ภายใต้ความร่วมมือทางด้านการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้พ่นครั้งนี้ ได้แก่ คอปโดรน ซึ่งเป็นครั้งแรกในการนำมาทดลองใช้ในสวนยางพารา รวมถึงโดรน แอร์บล๊าส เครื่องปั๊มชนิดลากสาย นอกจากนี้ยังได้เลือกยาป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดต่าง ๆ ที่ควบคุมเชื้อราได้ผลดีในห้องปฏิบัติการมาทดสอบอีกครั้งเพื่อความมั่นใจในสภาพแปลงยางพาราจริง


 
ดร. กฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่มีผลการศึกษาเรื่องเครื่องพ่นสารและชนิดยาที่แนะนำให้ใช้ในการควบคุมโรคใบร่วงในยางพาราในเบื้องต้นมาแล้ว เพื่อความมั่นใจประกอบกับมีเทคนิคใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมา การได้ข้อมูลทางเทคนิคที่ชัดเจนจะทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียของยา และช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการลงได้ นอกจากนี้ยังได้นำเทคนิคการฉีดสารเข้าทางลำต้นในการควบคุมเชื้อเพิ่มเติมอีกวิธีการหนึ่งด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ทางทีมวิจัย จะเข้าดำเนินการติดตามผลการใช้และนำมารายงานในครั้งต่อไป


 


ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู