รมว.ทส. ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ


2021-10-18 13:21:49
รมว.ทส. ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
รมว.ทส. ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (Forum of Ministers and Environment Authorities of Asia Pacific: AP Forum) สมัยที่ ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือถึงความท้าทายที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ขยะพลาสติก การลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการมหาสมุทรอย่างยั่งยืน การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ตลอดจนเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP@50 Celebration)


ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการประชุมเป็นการสะท้อนถึงมุมมองเชิงนโยบายและความมุ่งมั่นของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการร่วมกันผลักดันข้อมติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเฉพาะการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ธรรมชาติเป็นแรงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals)


 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงปัญหาที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกำลังเผชิญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คำนึงถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการขับเคลื่อน BCG Model (Bio-Circular-Green economic) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์ COVID -19 ตลอดจนดำเนินการแก้ไขและออกกฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


 
สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้วางเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศไทยไว้ภายใน ปี ค.ศ.๒๐๖๕ อีกทั้งให้ความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและการแก้ไขปัญหาการลักลอบการค้าสัตว์ป่า การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก พลาสติกในทะเล ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด Bangkok Declarationon Combating Marine Debris


ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ