ศธ.ร่วมมืออาชีวะไทย-จีน เตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาวัฒนธรรมกลุ่มวิชาชีพ


2021-10-18 14:53:27
ศธ.ร่วมมืออาชีวะไทย-จีน เตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาวัฒนธรรมกลุ่มวิชาชีพ
ศธ.ร่วมมืออาชีวะไทย-จีน เตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาวัฒนธรรมกลุ่มวิชาชีพ
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทย-จีน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(5 ตุลาคม 2564)

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ในขั้นตอนการประสานงาน เพื่อร่วมมือเปิด “หลักสูตรระยะสั้น” ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และงานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร โดยใช้สถานที่ของไทย และขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากจีน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 2/2564
ส่วนความร่วมมือในระยะต่อไป จะจัดให้มีหลักสูตรระยะยาว เสนอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ จะมีการหารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้งฝ่ายไทยและจีน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะยาว โดยอาจจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชั่วคราวก่อน หากมีความก้าวหน้าหรือมีการพิจารณาเงื่อนไขที่เหมาะสมอาจจะพัฒนาเป็นการก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่อไป
ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง