“รมว.ดีอีเอส” ร่วมเวที เวที APEC Digital Future หนุนรัฐ-เอกชนผนึกกำลังสู้ภัยไซเบอร์และโซเชียล


2021-10-18 17:04:06
“รมว.ดีอีเอส” ร่วมเวที เวที APEC Digital Future หนุนรัฐ-เอกชนผนึกกำลังสู้ภัยไซเบอร์และโซเชียล
“รมว.ดีอีเอส” ร่วมเวที เวที APEC Digital Future หนุนรัฐ-เอกชนผนึกกำลังสู้ภัยไซเบอร์และโซเชียล
“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ร่วมเวที APEC Digital Future ผ่านระบบการประชุมทางไกล โชว์วิสัยทัศน์การพัฒนาและการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย เสนอไอเดียให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในแต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปค ผนึกกำลังรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
 
         นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เข้าร่วมงาน APEC Digital Future ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมกับเข้าร่วมอภิปรายในเวทีเสวนาร่วมกับ Mr. David Clark รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลของนิวซีแลนด์ Ms. Anna Curzon เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซีโร (Xero) และสมาชิกของสภาที่ปรึกษาภาคธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC) และ Mr. Mike Yeh รองประธานฝ่ายกฎหมายและนโยบาย บริษัท ไมโครซอฟท์ ประจำเอเชีย โดยได้มีการหารือในหัวข้อนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก(4 ต.ค.64)


 
        นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนานี้ เกี่ยวกับการพัฒนา และการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงเสนอให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในแต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปค ตระหนักถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) การค้ามนุษย์ การสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค


 
       สำหรับงานเสวนาดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ และคณะทำงานด้านเอเปคของรัฐบาลนิวซีแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค โดยงานหลักจัดขึ้น ณ นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านระบบ APEC NZWebsite โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล นักยุทธศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย และสื่อมวลชน


 
        โดยในโอกาสนี้  รมว.ดีอีเอส ได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพเอเปค ปี 2564 และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 อีกด้วยข่าวอื่นๆ

กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท
กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท
 "วราวุธ" แนะ ใช้ QueQ จองเที่ยวอุทยานฯ ลดแออัด ไม่เสียเวลารอ ปลอดโควิด-19
"วราวุธ" แนะ ใช้ QueQ จองเที่ยวอุทยานฯ ลดแออัด ไม่เสียเวลารอ ปลอดโควิด-19
เปิดรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่ประกาศปิดชั่วคราว เพื่อควบคุมโควิด19 ระบาด
เปิดรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่ประกาศปิดชั่วคราว เพื่อควบคุมโควิด19 ระบาด
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19