กยท. จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสา "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับครูยางอาสา”


2021-10-14 11:25:01
กยท. จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสา "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับครูยางอาสา”
กยท. จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสา "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับครูยางอาสา”
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับครูยางอาสา” เพื่อฝึกอบรมให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นครูยางอาสา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมรัษฎา กยท. สำนักงานใหญ่ การยางแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสงเสริมและพัฒนาการผลิต กองถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการโครงการฝึกอบรมครูยางอาสา "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียางสำหรับครูยางอาสา" ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 486 คน ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆเพื่อให้ครูยางอาสาได้ศึกษาเรียนรู้วิชาการและเทคโนโลยียางพาราในด้านต่างๆรวมทั้งรับทราบโยบายการส่งเสริมการเกษตรด้านยางพารา ส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูยางอาสาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบาย ของ กยท.


 
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และนายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังขอเสนอแนะในการทำงานของครูยางอาสา พร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบนโยบายเพื่อให้ครูยางอาสาทุกคนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอย่างมีประสิทธิภาพ


 
จากนั้น มีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “โรคยางและศัตรูยางและได้แนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านพันธุ์ยาง และโรคยางพารา ที่กำลังระบาดอยู่ในภาคใต้ของไทย” โดยนายกฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง “คำแนะนำและชี้แจงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนมาตรา 49(3) 49(5) 49(6)” โดยนายดิษฐเดช วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร “การรับรองมาตรฐานสวนยางการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลเบื้องต้น”โดยนายไพร สุดจิตร์ หัวหน้ากองส่งเสริมมาตรฐานสวนยาง

ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู