กยท.จัดกิจกรรมPitchingผลงานเฟ้นหา Start Up นวัตกรรมยางพาราผลักดันยางพาราสู่ภาคธุรกิจ และอุตฯอย่างเป็นรูปธรรม


2021-09-30 11:04:00
กยท.จัดกิจกรรมPitchingผลงานเฟ้นหา Start Up นวัตกรรมยางพาราผลักดันยางพาราสู่ภาคธุรกิจ  และอุตฯอย่างเป็นรูปธรรม
กยท.จัดกิจกรรมPitchingผลงานเฟ้นหา Start Up นวัตกรรมยางพาราผลักดันยางพาราสู่ภาคธุรกิจ และอุตฯอย่างเป็นรูปธรรม
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรม Pitching ผลงานนวัตกรรมจากยางพารา ภายใต้โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program : Batch 1 เฟ้นหากลุ่มคนต้นแบบสู่การเป็น Start Up ด้านยางพารา ผ่านการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจและยางพารา สนับสนุนให้ยางพาราสามารถเป็นธุรกิจ และก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม


 
โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program : Batch 1 กิจกรรม Pitching ผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางไปสู่การเป็น Startup ด้านยางพารา ตามความร่วมมือของการยางแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโครงการพัฒนาด้านธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมการ Pitching ผลงานนวัตกรรมจากยางพารา ผ่านระบบออนไลน์ วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ และมีผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อตัดสินผลงานจำนวน 11 ทีม


 
สำหรับเกณฑ์การตัดสินผลงานแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพนวัตกรรม และด้าน Innovation Comercialization ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติ คุณยุพิน ธนะติวะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และ ดร.สุรอรรถ ศุภจัตรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน Flexzblast กรวยยางธรรมชาติอุดรูระเบิดสำหรับวิศวกรรมเหมืองแร่ ของบริษัท อิสระ โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน แผ่นยางฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ ของบริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ผลงาน Rubber Me (Platfrom Online Rubber’s) ของวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปยางพารา ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ทีมนี้ กยท.จะให้การสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้และความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งผลักดันให้ก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


 

 


ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู