"กยท. สุราษฎร์ฯนำร่องจัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมฯ มุ่งเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2-3 เท่า


2021-10-05 17:25:19
"กยท. สุราษฎร์ฯนำร่องจัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมฯ มุ่งเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2-3 เท่า
"กยท. สุราษฎร์ฯนำร่องจัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมฯ มุ่งเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2-3 เท่า
การยางแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี นำร่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง ยืดระยะการกรีดยางและโค่นยาง ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนในการจ้างแรงงานกรีดยาง โดยการใช้แก๊สเอทธิลีนร่วมกับการปรับระบบกรีดยาง ซึ่งมีข้อมูลและงานวิจัยทางวิชาการยืนยันว่าสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตได้จริง โดยเพิ่มปริมาณน้ำยางได้ 2-3 เท่า (วันที่ 14 กันยายน 2564)


 
สำหรับการอบรมครั้งนี้ นอกจากจะสนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังมอบปัจจัยการผลิต อุปกรณ์การติดตั้ง และฮอร์โมนเอทธิลีน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ได้ทันทีหลังรับการอบรม ทั้งนี้ ตามโครงการฯ กยท. จะสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 25,000 บาท (ไร่ละ 2,500 บาท ไม่เกิน 10 ไร่/ราย) โดยใช้เงินอุดหนุนจาก กยท. เพื่อให้เกษตรกรนำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อไป
ข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง