125 ปี กรมป่าไม้ “รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่”


2021-09-28 11:44:03
125 ปี กรมป่าไม้ “รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่”
125 ปี กรมป่าไม้ “รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่”
 (18 กันยายน 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 125 ปี 18 กันยายน 2564 และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ “ปลูกป่าในใจคน” ณ กรมป่าไม้จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลารำลึกคุณความดีบรรพชนและวีรชนป่าไม้ ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ และเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร หนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พร้อมทั้งได้มอบโล่เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ “รักป่า รักแผ่นดิน” ให้แก่ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO conference ไปยังหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ ว่า “วันนี้ 125 ปี กรมป่าไม้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 41 ปีที่แล้ว ในวันที่กรมป่าไม้ครบรอบ 84 ปี คนที่ยืนตรงนี้คงจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ชื่อนายบรรหาร ศิลปอาชา ผมมีความภูมิใจเป็นพิเศษที่ได้มีโอกาสรับไม้ต่อจากพ่อบรรหาร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายป่าชุมชน หรือการประกาศให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นมรดกโลก การทำงานที่ผ่านมา 125 ปีของกรมป่าไม้ ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในหลายด้าน วันนี้ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรามีภารกิจที่จะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ให้ได้ 55% และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ในการปกปักรักษา ฟื้นฟูสภาพป่าของเรา ที่ในหลวง ร.9 ได้ทรงริเริ่มการดูแลป่าให้เรามาจนวันนี้ อีกทั้ง ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชดำริ สืบสานรักษา ต่อยอด รวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต่างให้ความสำคัญกับงานด้านทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง ผมจึงขอให้ทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปรับเปลี่ยนการทำงานให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และทำงานควบคู่กับพี่น้องประชาชน ภายใต้หลักการ “อ่อนน้อมแต่ไม่ใช่อ่อนแอ แข็งแกร่งแต่ไม่ใช่แข็งกร้าว” และผมพร้อมที่จะปกป้องดูแลเพื่อนข้าราชการทุกคน และพร้อมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตในหน้าที่อย่างเด็ดขาดเช่นกัน เพื่อให้การทำงานยุคใหม่ของกรมป่าไม้ คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้”โดย พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ “ปลูกป่าในใจคน” ที่มีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ ได้รวบรวมความเป็นมาเกี่ยวกับงานด้านไม้มาจัดแสดง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการป่าไม้ในประเทศไทย ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการทำไม้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงความรู้ด้านการป่าไม้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และเข้าใจถึงภารกิจสำคัญในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และความเป็นมาของกรมป่าไม้ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการใน 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 “การทำไม้ในประเทศไทย” แสดงจุดเริ่มต้นของการป่าไม้ไทย การก่อกำเนิดกรมป่าไม้ และเรื่องราวภารกิจที่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 “ภารกิจในผืนป่า” สร้างความตระหนัก และการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของภารกิจผ่านเหตุการณ์ที่ส่งผลถึงการดำเนินกิจการป่าไม้ในแต่ละยุคสมัย
ส่วนที่ 3 “ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร” นำเสนอผลงานสำคัญของนักสู้แห่งพงไพรที่มีคุณูปการในวงการป่าไม้ และมีบทบาทที่ประทับใจในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ส่วนที่ 4 “Hall of Fame” จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเกียรติประวัติป่าไม้ ตลอดจนความซาบซึ้งในคุณูปการของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ต่อกิจการป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระลึกถึงเกียรติคุณและผลงานของอธิบดีกรมป่าไม้
ส่วนที่ 5 “พันธกิจกรมป่าไม้” รัฐมีป่า ประชามีสุข เรียนรู้เรื่องราวไม้ในประเทศไทย และพันธกิจของกรมป่าไม้ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ให้คนไทยทั้งประเทศ


ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ