"รมว.วราวุธ" ย้ำความสำเร็จ “ดอยเชียงดาว” สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกสะท้อนคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน


2021-09-27 10:09:26
"รมว.วราวุธ" ย้ำความสำเร็จ “ดอยเชียงดาว” สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกสะท้อนคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
"รมว.วราวุธ" ย้ำความสำเร็จ “ดอยเชียงดาว” สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกสะท้อนคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
(16 กันยายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) แถลงผลการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่ได้มีมติให้พื้นที่ดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก และเป็นแห่งที่ 5 ของประเทศไทย ซึ่งได้ประกาศ ณ เมืองอาบูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ สื่อมวลชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้อง 101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทาง Facebook Live โดย รมว.ทส.ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันผลักดันและสะท้อนคุณค่าของดอยเชียงดาวให้สากลได้รับรู้ ย้ำ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น สะท้อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล “คนอยู่กับป่า” ได้อย่างยั่งยืน เป็นอย่างดี เตรียมเสนอเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จ.ภูเก็ต ขึ้นแท่นเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งต่อไป


 
ปัจจุบัน ประเทศไทย มีพื้นที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลมาแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสัก-ห้วยทาก จ.ลำปาง พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จ.เชียงใหม่ และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ที่ได้รับความสำคัญในเชิงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในระดับสากล โดย พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่ที่มีความมหัศจรรย์ ไม่เพียงแต่ในด้านของสังคมพืชกึ่งอัลไพน์และสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นและหายาก แต่ยังรวมถึงความผูกพันทางจิตวิญญาณของผู้คนท้องถิ่นที่มีต่อดอยเชียงดาว ปราชญ์ ศิลปิน ผู้นำและชุมชนที่เข้มแข็ง เต็มเปี่ยมด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป


 
ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวในการเป็นต้นแบบของการบูรณาการความรู้ ทั้งด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (BCG Economy) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และแนวคิด เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ในระดับประเทศและสากล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวเชียงดาวและ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ดำเนินการเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก โดยหวังให้เกิดประโยชน์ต่อชาวเชียงดาวในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่คู่กับชาวเชียงดาวอย่างยั่งยืน บนฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงในระยะยาวข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ