จุรินทร์-เฉลิมชัย เตรียมดัน ประกันรายได้ยางพาราปี3 เข้าครม. "ใช้หมื่นล้านช่วยชาวสวนยาง"


2021-09-27 17:26:41
จุรินทร์-เฉลิมชัย เตรียมดัน ประกันรายได้ยางพาราปี3 เข้าครม. "ใช้หมื่นล้านช่วยชาวสวนยาง"
จุรินทร์-เฉลิมชัย เตรียมดัน ประกันรายได้ยางพาราปี3 เข้าครม. "ใช้หมื่นล้านช่วยชาวสวนยาง"
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/64 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวันนี้ที่ประชุมมีโดยสรุปผลการประชุมคือเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 หรือประกันรายได้ยางพาราปีที่3 โดยมีหลักเกณฑ์เหมือนปีที่ผ่านมา โดยเริ่มประกันรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ ประกันรายได้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/ต่อ กิโลกรัมประกันรายได้ราคาน้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม ประกันรายได้ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัมงบประมาณ วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,065.68 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อนําเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไ(15 กันยายน 2564 )


 
โดยนายนายจุรินทร์ กล่าวว่า การที่คณะกรรมการยางธรรมชาติให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางในวันนี้ถือว่าเป็นการเดินหน้าประกันรายได้ยาง ปีที่3 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางเกือบ 2,000,000 ครัวเรือน และใช้เงินทั้งสิ้น 10,065 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีหลักประกันในเรื่องรายได้จากการขายยางตามรายได้ที่ประกันแม้ในยามที่ราคายางตกลงมาในบางช่วง ขณะนี้ถือว่าราคายางอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะยางก้อนถ้วย เพราะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรขายยางก้อนถ้วย หรือ ขี้ยางได้ราคา 10 - 15 บาท แต่ว่าวันนี้ราคายางก้อนถ้วยสูงขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 22 - 25บาทโดยประมาณซึ่งถือว่าบางช่วงก็สูงกว่ารายได้ที่ประกัน ซึ่งอยู่ที่ 23 บาท


"เพราะฉะนั้นถือว่าราคายางก้อนถ้วยดีขึ้นมากและทรงตัวอยู่นานแล้ว เป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางทั้งภาคใต้และภาคอีสาน และทั่วประเทศ ส่วนราคาน้ำยางที่ตกลงมาบ้างในช่วงนี้เป็นเพราะมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดส่งออกน้ำยางรายใหญ่ของไทยประสบปัญหาโควิดทำให้โรงงานผลิตถุงมือยางต้องปิดตัวลงไปและการส่งน้ำยางข้ามแดนติดขัดจากมาตรการล็อคดาวน์เพราะฉะนั้นส่งผลให้ราคาน้ำยางตกลงไปบ้าง แต่คาดว่าเมื่อมาเลเซียสามารถแก้ปัญหาโควิดคลี่คลายโอกาสที่ราคาน้ำยางจากกระเตื้องขึ้นก็มีมาก นอกจากนั้นโรงงานผลิตถุงมือยางในไทยก็ติดโควิดทำให้การผลิตไม่สามารถดำเนินการได้เต็มร้อยความต้องการน้ำยางจึงลดลงส่งผลกระทบต่อราคาน้ำยาง สำหรับโครงการประกันรายได้ปี3 นั้น ขณะนี้ตนได้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.และ รอการพิจารณาอยู่ทั้งประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดยาง ถือว่าเป็นตัวที่4 และถัดจากนี้ก็จะได้เสนอในเรื่องของการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มต่อไป " นายจุรินทร์

ข่าวอื่นๆ

กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท
กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท
 "วราวุธ" แนะ ใช้ QueQ จองเที่ยวอุทยานฯ ลดแออัด ไม่เสียเวลารอ ปลอดโควิด-19
"วราวุธ" แนะ ใช้ QueQ จองเที่ยวอุทยานฯ ลดแออัด ไม่เสียเวลารอ ปลอดโควิด-19
เปิดรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่ประกาศปิดชั่วคราว เพื่อควบคุมโควิด19 ระบาด
เปิดรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่ประกาศปิดชั่วคราว เพื่อควบคุมโควิด19 ระบาด
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19