เอนก” ชี้บทบาทของแพทย์สำคัญมากขึ้นในโลกยุคใหม่หลังโควิด-19


2021-09-21 13:38:18
เอนก” ชี้บทบาทของแพทย์สำคัญมากขึ้นในโลกยุคใหม่หลังโควิด-19
เอนก” ชี้บทบาทของแพทย์สำคัญมากขึ้นในโลกยุคใหม่หลังโควิด-19
(13 กันยายน 2564) ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวปาฐกถาอารี วัลยะเสวี หัวข้อ “การแพทย์และหมอในอนาคต” ในการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


         ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า การแพทย์และสาธารณสุขไทยหลังโควิด-19 มีความสำคัญมากขึ้นอีก โดยต้องถอดบทเรียนจากโควิด โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจะเกิดขึ้นอีก เพราะตอนนี้เกิดเฉลี่ย 4 ปีครั้ง ดังนั้น ประเทศไทยต้องสามารถพึ่งตัวเองทางยาและวัคซีนให้ได้พร้อมทั้งเร่งมือการทำวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AI แพลตฟอร์มในการคาดการณ์ ให้ทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมสถานการณ์ เพื่อช่วยแพทย์ และทำให้แพทย์มีเวลากับคนไข้มากขึ้น รมว.อว. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ บทบาทของแพทย์ ต้องปรับจากหมอที่ซ่อมสุขภาพ มาเป็นหมอที่สร้างสุขภาพและเสริมสุขภาพให้มากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงกับบุคลากรอื่นๆ เช่น นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และส่งเสริม การออกกำลังกาย อาหารที่เหมาะสม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับการแพทย์แบบองค์รวม โดยมี แพทย์ประจำครอบครัว แพทย์ประจำชุมชน ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่นำไป เชื่อมโยงศาสตร์กับการแพทย์ทั้งแพทย์กระแสหลักรวมทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์ของโลกตะวันออก เข้าด้วยกัน และต้องมีการปรับจากระบบการแพทย์ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นแหล่งรายได้ของประเทศด้วย พัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข โดยผสมผสานทั้งบริการสาธารณะและการสร้างรายได้อย่างเหมาะสม


ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง