รมว.ทส. เปิดเสวนา “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า” ครั้งแรกกับการส่งเสริมในพื้นที่ภาครัฐ


2021-09-21 11:50:53
รมว.ทส. เปิดเสวนา “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า” ครั้งแรกกับการส่งเสริมในพื้นที่ภาครัฐ
รมว.ทส. เปิดเสวนา “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า” ครั้งแรกกับการส่งเสริมในพื้นที่ภาครัฐ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า แนวทางการดำเนินงานและการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกภาคส่วนจะได้ประสานพลังความร่วมมือเพื่อลดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (10 กันยายน 2564)


 
งานเสวนาคาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า ครั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกันให้ข้อมูลถึง ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าในพื้นที่ของรัฐ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน ได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกป่า พร้อมทั้งได้กล่าวเชิญชวนภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โทร. 02-141 9841-9 เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html หรือสอบถามที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ โทร. 02 561 4292 -3 ต่อ 5030 E-mail : ccco.rfd@gmail.com และที่ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทร. 02-141-1324
ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ