สป.ทส. คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 การันตีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


2021-09-17 11:49:15
สป.ทส. คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 การันตีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
สป.ทส. คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 การันตีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) 3 หน่วยงาน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) รับรางวัลเลิศรัฐรวม 5 รางวัล แบ่งเป็น ระดับดีเด่น” 4 รางวัล และ ระดับดี” 1 รางวัล ตอกย้ำนโยบาย "ทส. หนึ่งเดียว" ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่การันตีคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารราชการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี(8 กันยายน 2564)

โดยรางวัลเลิศรัฐ 5 รางวัล ที่ 3 หน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับอีก 2 เครือข่ายภาคประชาชน ได้รับในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่นประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย โครงการเครือข่ายขยะพันธ์ดี ต้นแบบอย่างความดีเพื่อชุมชนเจ้าพระยา จำนวน 2 รางวัล โดยมอบให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) (สสภ.4) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 รางวัล และเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน 1 รางวัล และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 รางวัล โดยมอบให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี (ทสจ.ปราจีนบุรี) จำนวน 1 รางวัล และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 รางวัล


 
และรางวัล ระดับดีประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โครงการการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านควนอินนอโม โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง (ทสจ.พัทลุง) ซึ่งทั้ง 5 รางวัล มีกำหนดเข้ารับโล่รางวัล จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบของการจัดพิธีมอบรางวัลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 นี้

ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ