กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรด้านสมุนไพรทางการแพทย์


2021-09-15 17:18:40
กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรด้านสมุนไพรทางการแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรด้านสมุนไพรทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับมหาวิทยาลัยสยาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมสนับสนุน วิจัยและพัฒนาบุคลากร การรักษาพยาบาล และสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

       (6 กันยายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

         นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้านสมุนไพรทางการแพทย์ ด้านบุคลากร ด้านรักษาพยาบาลแบบบูรณาการ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีเจตนารมณ์เดียวกันที่จะสืบสานและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะร่วมกันผลักดันการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสมุนไพรกัญชา กัญชง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และสมุนไพรอื่น ให้สามารถนำมาใช้ในการดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ หรือนำมาใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยร่วมกันการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ถือเป็นทางเลือกในการรักษาอีกทางหนึ่ง

         แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศ ในการผลิตหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หลักสูตรการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (First  Line Drug) หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ที่ต้องการทำวิจัยด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ การลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยสยามในครั้ง จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะขับเคลื่อนและร่วมมือกันผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งวิจัยพัฒนาสมุนไพร ให้สามารถนำไปใช้กับระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พร้อมขยายผลนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป

           ด้านดร.พรชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสยาม เป็นองค์กรการศึกษาที่มีบทบาทสร้างบัณฑิตในหลายแขนง มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านสมุนไพรทางการแพทย์ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรไทย วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ๆ และผลิตหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ นำไปประยุกต์ใช้บูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวอื่นๆ

กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท
กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท
 "วราวุธ" แนะ ใช้ QueQ จองเที่ยวอุทยานฯ ลดแออัด ไม่เสียเวลารอ ปลอดโควิด-19
"วราวุธ" แนะ ใช้ QueQ จองเที่ยวอุทยานฯ ลดแออัด ไม่เสียเวลารอ ปลอดโควิด-19
เปิดรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่ประกาศปิดชั่วคราว เพื่อควบคุมโควิด19 ระบาด
เปิดรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่ประกาศปิดชั่วคราว เพื่อควบคุมโควิด19 ระบาด
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19