หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile unit) กรมควบคุมมลพิษ


2021-09-23 17:01:11
หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile unit) กรมควบคุมมลพิษ
หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile unit) กรมควบคุมมลพิษ
หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile unit) ใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เฉพาะ กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน งานร้องเรียน และงานขอความร่วมมือในการตรวจวัด และเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น (baseline data) ด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จำนวน 9 คัน
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งสถานีฯ ในทุกพื้นที่ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง ซึ่งบางพื้นที่การติดตั้งสถานีฯ แบบถาวรอาจจะไม่คุ้มหรือไม่จ าเป็นเนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้น หากพื้นที่ใดที่ไม่มีสถานีฯ ติดตั้งอยู่ สามารถติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ สามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น
 ข้อมูลอ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษ
http://infofile.pcd.go.th/air/210257_2.pdf?CFID=1588629&CFTOKEN=85843032

ข่าวอื่นๆ

สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ  ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก