“ถังเติมบุญ” คืนพลาสติก รับโควิด-19 ระลอกใหม่


2021-02-04 18:04:52
“ถังเติมบุญ” คืนพลาสติก รับโควิด-19 ระลอกใหม่
“ถังเติมบุญ” คืนพลาสติก รับโควิด-19 ระลอกใหม่
           กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) : FEED Thailand และนายโกศล ปัญจปภาวิน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะ ร่วมหารือ เดินหน้า โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” เมื่อคุณหมุนเวียน เพิ่มจุดรับคืนพลาสติก (Drop Point) 15 จุด เผย ครึ่งปี เฉพาะจุดรับคืนฯ หน่วยงาน ทส. ขยะพลาสติกใกล้แตะ 2 ตัน         นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) พร้อมทั้งปล่อยคาราวาน โครงการ มือวิเศษ X วน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คณะผู้บริหารจาก 20 กระทรวง ผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic เพื่อบูรณาการสนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร เป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดการส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics)  ซึ่งปัจจุบันได้ขยายจุดรับคืนพลาสติก (Drop Point) ไปแล้วถึง 446 จุด กระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐ  20 จุด (หน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. 15 จุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง แห่งละ 1 จุด และกระทรวงมหาดไทย 2 จุด ณ ศาลากลาง จ.นนทบุรี และศาลากลาง จ.ปทุมธานี)  สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย) 5 จุด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าฯ) อีก 421 จุด
ทั้งนี้ ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ จนถึงเดือน ธ.ค. 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะพลาสติก จากจุดรับคืน 13 แห่งของหน่วยงานภายใต้ ทส.  ได้เกือบ 2 ตัน หรือประมาณ 1,768 กิโลกรัม แบ่งเป็นพลาสติกยืด เช่น ถุงหูหิ้ว พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มห่อสินค้า 425.06 กิโลกรัม และพลาสติกแข็ง เช่น กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร ชุดช้อนส้อมพลาสติก ขวดพลาสติก แก้วและหลอดพลาสติก 1,342.93 กิโลกรัม ขณะที่ โครงการมือวิเศษ x วน และโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน สามารถเก็บรวบรวมขยะพลาสติกยืด ได้ถึง 29,969.93 กิโลกรัม (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2563) โดยพลาสติกยืด (ประเภท PE) จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกใบใหม่ (Reusable plastic) ภายใต้โครงการ “ถุงวน” ตลอดจน พลาสติกทุก 1 กิโลกรัม โครงการวน จะแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ส่วนพลาสติกแข็ง จะนำไปรีไซเคิลเป็นจีวร โดย PTT ร่วมกับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ รายได้นำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตลอดจนนำไปรีไซเคิลเป็นชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลทางการแพทย์ หรือ ชุด PPE  ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” และ “Less Plastic Thailand”
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากการใช้บริการรับส่งอาหาร หรือ Food Delivery รวมทั้ง การซื้อของออนไลน์ ตลอดจนขยะจากเศษอาหารและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วยังคงเกิดขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย   สวนดุสิต และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) : FEED Thailand  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดตั้งจุดรับคืนพลาสติก เพิ่มอีก 15 จุด โดยวันนี้ ได้ส่งมอบถังเติมบุญ ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำไปติดตั้ง จำนวน 10 จุด และส่งมอบให้กับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ  นำไปติดตั้ง  5  จุด  ณ  ที่ทำการมูลนิธิฯ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู และ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา


ข่าวอื่นๆ

บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
เม่นทะเลเกลื่อนหาดป่าตอง ตกค้างกลับทะเลไม่ทัน
เม่นทะเลเกลื่อนหาดป่าตอง ตกค้างกลับทะเลไม่ทัน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่าย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่าย
ทช.ช่วยเต่าตนุน้อย กินขยะคาท้องเป็นร้อยชิ้น
ทช.ช่วยเต่าตนุน้อย กินขยะคาท้องเป็นร้อยชิ้น