“เอนก” ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.รังสิต และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์


2021-06-24 11:28:34
“เอนก” ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.รังสิต และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
“เอนก” ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.รังสิต และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรังสิต ณ อาคารนันทนาการ 14 พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหาร อว. โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต และคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต มีการสรุปข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์ฯ และพาเยี่ยมชมสถานที่ รวมถึงมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของไทยที่ปลอดภัย ภายใต้มาตรการ Thai Stop COVID จัดการระบบจองวัคซีนแก่นักศึกษาอย่างดีเยี่ยมและรวดเร็ว แบ่งเป็นสองช่วงคือ ระหว่างวันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 และระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2564 โดยได้เปิดให้จองคิวตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และได้เริ่มเปิดบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นมา เพื่อเร่งให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้รับวัคซีนก่อนเปิดเทอมให้บริการ โดย 16 วันที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้วเป็นจำนวนกว่า 15,000 คน (16 มิถุนายน 2564)

ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง