กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมห่วงใยบุคลากรทำประกันโควิด19 ให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่


2021-06-17 11:37:13
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมห่วงใยบุคลากรทำประกันโควิด19 ให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมห่วงใยบุคลากรทำประกันโควิด19 ให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่งให้ความคุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน จาก นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด เป็นผู้มอบ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของ COVID -19โดยนายสุรชัย กล่าวย้ำว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 มีความรุนแรงและกระจายอยู่รอบพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทั้งการให้บุคลากร WFH และมาปฏิบัติงานที่กรมตามความจำเป็น กำหนดจุดคัดกรองบุคคลเข้า - ออกในอาคาร ให้บริการเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แจกให้บุคลากรได้ใช้อย่างทั่วถึง  ตลอดจนผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยบุคลากร จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมทำประกันภัยคุ้มครองให้แก่บุคลากร ที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงสนับสนุนการทำประกันภัยคุ้มครองโควิด - 19 ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 620 คน โดยได้เลือกใช้ความคุ้มครองประกันภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ซึ่งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต/ภาวะโคม่าเนื่องจากโรคติดเชื้อโควิด19และผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด - 19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมทุกคน โดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในขณะนี้  ยังเป็นไปตามนโยบายของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเข้มงวด  โดยกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ให้สอดคล้องกับโรคติดเชื่อไวรัสฌควิด19 โดยให้บุคลากรปฎิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work From Home) อย่างน้อยร้อยะ 95 ต่อเนื่องไปอีก 14 วัน โดยจะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

นอกจากนี้จากสถานการณ์โควิด - 19 ในขณะนี้ยังเน้นย้ำบุคลากรทุกคนว่า แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว การดำเนินชีวิตยังต้องมีมาตรการตามที่ ศบค. แนะนำคือการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น


ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ