ไทยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ชาติสมาชิก (MRC) พิจารณาแนวคิดจัดตั้งกองทุนแม่น้ำโขง


2021-06-16 17:18:06
ไทยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ชาติสมาชิก (MRC) พิจารณาแนวคิดจัดตั้งกองทุนแม่น้ำโขง
ไทยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ชาติสมาชิก (MRC) พิจารณาแนวคิดจัดตั้งกองทุนแม่น้ำโขง
นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of the MRC Joint Platform) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (MRCS) ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนจาก สทนช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (8 มิ.ย. 64)
 

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง เขื่อนปากลาย และเขื่อนหลวงพระบาง 2) พิจารณาร่างแนวคิดสำหรับการจัดตั้งกองทุนแม่โขง และ 3) นำเสนอหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8 ทั้งนี้ การประชุม MRC Joint Platform มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติทั้ง 5 ฉบับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์และความท้าทาย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้ระเบียบปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมของ MRC พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติทั้ง 5 ฉบับ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการร่วมในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและคู่มือ ในกรณีที่มีความจำเป็น

ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู