ทส. ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์


2021-06-16 11:47:30
ทส. ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์
ทส. ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม และมีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามโครงการ คทช.ว (9 มิถุนายน 2564)
 
โดยในที่ประชุม ปกท.ทส. ได้ขอความร่วมมือและกำชับให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการพิจารณาในระดับจังหวัด เพื่อให้การพิจารณาขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ยังคงค้างอยู่ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามโครงการ คทช. ขอให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ คทช. ให้กับแต่ละจังหวัดนำไปจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ขอให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ พิจารณาทบทวนถึงแนวทางการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ทันกับสถานการณ์มากขึ้น สามารถสร้างรายได้ส่งกลับเข้าหลวงได้ โดยคำนึงถึงกฎหมายและความรู้สึกของประชาชนประกอบด้วย รวมถึงในการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ควรกำหนดให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และสอดรับกับการเตรียมการประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศ Net Zero Carbon ในช่วงปลายปี 2564 นี้
 

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสรุปสถานะคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้จากฐานข้อมูล (Database) การอนุญาต รวมถึงผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล และผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ