ทส. ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม ดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


2021-06-11 16:51:20
ทส. ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม ดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทส. ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม ดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มูลนิธิโลกสีเขียว ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีทุกภาคส่วนร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบ Zoom (4 มิถุนายน 2564)

 

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมและดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนคนรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการยกระดับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยผู้แทนของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว คุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ กรรมการผู้จัดการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Center : EEC) และ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 
รมว.ทส. กล่าวว่า “วันสิ่งแวดล้อมโลก ได้ถูกกำหนดขึ้นมากว่า 49 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษเราก็ยังเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเดิมอยู่ และคนรุ่นใหม่ก็จะต้องมารับภาระเหล่านี้ ดังนั้นความร่วมมือในวันนี้ แสดงให้เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เราทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันทำงาน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องขึ้นมารับไม้ต่อ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้กับโลกใบนี้ ให้กับสังคมไทยของเรา ผมเชื่อว่า คนรุ่นใหม่ จะสามารถสร้างมาตรการใหม่ ๆ มาเป็นไอดอลจูงใจสังคมไทย ให้คนรุ่นใหญ่ และคนรุ่นใหม่ มาช่วยกันปกป้องและรักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเราให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าต่อไป”
 

“และในวันพรุ่งนี้ 5 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข โดยปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP มีประเด็นหลักการณรงค์ว่า “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม : Reimagine Recreate Restore” ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับทุกภาคส่วน ที่วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนับเป็นก้าวที่สำคัญที่จะร่วมกันยกระดับและเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน” รมว.ทส. กล่าว

ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ