ปส. ประชุมหารือความร่วมมือกับด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี


2021-01-14 18:50:20
ปส. ประชุมหารือความร่วมมือกับด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ปส. ประชุมหารือความร่วมมือกับด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
          นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยเลขานุการกรม หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมเยี่ยมชมระบบตรวจจับทางรังสีประจำด่านฯ จ.สงขลา โดยนายเชาว์ เฉลิมเกียรติ์ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มอบหมายให้นายสุรเดช และหวัง หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งนำการเยี่ยมชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนามาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

          ทั้งนี้ ปส. ได้มีทีมปฏิบัติการส่วนหน้า ได้แก่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.) ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานประจำพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ ปส. มีแผนในการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน การตรวจจับและการตอบสนองต่อการลักลอบนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์โดยผิดกฎหมาย โดยการบูรณาการระหว่าง ปส. และกรมศุลกากร เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ


ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง