ทส. คาด “ขยะหน้ากากอนามัย” พุ่งหลังการระบาดของโควิดรอบใหม่ ขอความร่วมมือแยกทิ้งอย่างถูกวิธี


2021-04-23 16:43:42
ทส. คาด “ขยะหน้ากากอนามัย” พุ่งหลังการระบาดของโควิดรอบใหม่ ขอความร่วมมือแยกทิ้งอย่างถูกวิธี
ทส. คาด “ขยะหน้ากากอนามัย” พุ่งหลังการระบาดของโควิดรอบใหม่ ขอความร่วมมือแยกทิ้งอย่างถูกวิธี
วันที่ 12 เมษายน 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศไทย ทำให้ประชาชนต้องมีการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดกันมากยิ่งขึ้น จึงคาดว่าในช่วงนี้จะมีปริมาณของขยะหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งเพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง “ขยะหน้ากากอนามัย” จัดว่าเป็น “ขยะติดเชื้อ” เนื่องจากผ่านการใช้งานที่ทำให้มีการปนเปื้อนจากสารคัดหลั่งในร่างกาย เช่น น้ำมูก น้ำลาย ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสปะปนมาด้วยได้ ดังนั้น ในการกำจัดขยะประเภทนี้ จึงต้องมีการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยทิ้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด และรวบรวมไว้ในถังขยะที่ระบุว่าเป็น “ถังขยะติดเชื้อ” อย่างชัดเจน เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป ห้ามทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปโดยเด็ดขาด อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะหน้ากากอนามัยเหล่านี้ตกค้างปนเปื้อนออกสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมาได้

“เพื่อให้เกิดการจัดการขยะหน้ากากอนามัยที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างถูกต้อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระทรวงฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน เมื่อใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ขอให้แยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยการตัดทำลาย หรือม้วนพับด้านที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน แล้วใส่ในถุงที่ปิดมิดชิด รัดปากถุงให้แน่น พร้อมกับเขียนติดหน้าถุงว่าเป็น “ขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว” เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข สามารถแยกเก็บรวบรวมขยะหน้ากากอนามัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีต่อไป เพื่อไม่ให้ขยะหน้ากากอนามัยเหล่านี้กลายเป็นขยะตกค้างปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราได้” นายจตุพร กล่าว

ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำชับให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกระทรวงฯ อาทิ อุทยานแห่งชาติ ทั้งทางบก ทางทะเล พิพิธภัณฑ์ทางธรณี สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์ทั่วประเทศ เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด และปฏิบัติตามมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาวนี้ได้อย่างปลอดภัย

นายจตุพร กล่าวทิ้งท้ายว่า “และในช่วงวันหยุดยาวที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งการผ่านระบบการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการเข้าใช้บริการอุทยานแห่งชาติโดยการจองล่วงหน้าผ่านระบบแอปพลิเคชัน “คิวคิว” (QueQ) เพื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับการรองรับของพื้นที่ ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่อีกด้วย”


ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ