ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนจากเยอรมนี


2021-04-22 16:50:21
ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนจากเยอรมนี
ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนจากเยอรมนี
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ลงนามในเอกสารถ้อยแถลงเพื่อดำเนินงาน (Statement of Undertaking: SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group: NACAG) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส) และผู้บริหารกระทรวงฯ พร้อมด้วย นาย เก-ออร์ก ชมิดท์ (H.E. Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยในฐานะตัวแทนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ และผ่านทางระบบ Video Conference
 
การลงนามในเอกสาร SoU นี้นับเป็นการเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม NACAG อย่างเป็นทางการของประเทศไทย โดย NACAG จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตนี้อย่างถาวรทั่วโลก

การลงนามในครั้งนี้ จะทำให้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคในการติดตั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดซื้อ จัดส่ง ติดตั้ง ฝึกอบรม ตลอดจนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการดำเนินการและติดตามตรวจวัดผลการดำเนินการ ซึ่งผลการดำเนินงานนี้ประเทศไทยสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่กำหนดไว้
 
ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความตั้งใจของประเทศไทย ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยการลงนามในวันนี้ เป็นการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลไทยและเยอรมนีไปสู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงฯ ยินดีที่จะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กลุ่ม NACAG ของประเทศไทยต่อไป
(8 เมษายน 2564)ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ