รมช.เกษตรลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร ในเรื่องที่ทำกินและที่อยู่ จ.เชียงราย


2021-04-23 10:24:11
รมช.เกษตรลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร ในเรื่องที่ทำกินและที่อยู่ จ.เชียงราย
รมช.เกษตรลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร ในเรื่องที่ทำกินและที่อยู่ จ.เชียงราย
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกรตำบลแม่เปา จำนวน 15 ราย พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ที่มีการทับซ้อนในเขตป่าไม้ ป่าสงวน ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค การทำเกษตรกรรม ปัญหาภัยแล้ง ทั้งน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ณ อ่างเก็บน้ำหนองจำกูด ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง