สทนช.ร่วมกับกรมชลประทานบูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ


2021-04-19 13:38:32
สทนช.ร่วมกับกรมชลประทานบูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
สทนช.ร่วมกับกรมชลประทานบูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)พร้อมด้วยนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายมนต์ชัย มโนสมุทร ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมติดตามแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก่อนเข้าสู่ฤดูฝนปี 2564 ร่วมกับนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จุดรอยต่อในการรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน รวมถึงสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา และร่วมหารือกับ พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ในเรื่องระบบติดตามระดับน้ำทะเล ระดับน้ำขึ้นลง พร้อมศึกษาข้อมูลอุทกศาสตร์ต่างๆ การคาดการณ์ระดับน้ำทะเล และการประเมินสถานการณ์การรุกล้ำของน้ำเค็ม (5 เม.ย. 64)
 
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานทางด้านน้ำ อาทิ สำนักการระบายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค กรมอุทกศาสตร์ บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ตลอดจนควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการเชื่อมโยงข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งวางกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)
 


ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู