ทส. จัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ20 ปี ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง


2021-04-12 17:17:28
ทส. จัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ20 ปี ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทส. จัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ20 ปี ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี" (พ.ศ.2561-2680) และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) จากทั่วประเทศ ณ โรงแรม เวลคัม เวิลดิ์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  (4 เมษายน 2564 )
 
ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวเปิดและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมว่า “จากการที่ผมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้ได้เห็นความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ การจัดทำแผนในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้ทบทวนบทบาทการทำงานของกระทรวงฯ กันใหม่ เพื่อให้การทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพราะทุกวันนี้ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและจับตามองการทำงานของกระทรวงทางด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศเป็นอันดับ 1 ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นทั้ง “จุดเริ่มต้น” และ “จุดจบ” ของทุกสิ่ง หากเราดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นไม่ดี ก็จะเป็นจุดจบของการบริหารจัดการประเทศด้วย

 
ดังนั้น จึงขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันทบทวนสิ่งที่ต้องปรับปรุง งานที่ต้องสานต่อ และขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และที่สำคัญคือ ต้องช่วยกันสื่อสารสร้างการรับรู้ถึงบทบาทภารกิจการทำงานของกระทรวงฯ ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน และช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้คนไทย และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ทุกคนเกิดความตระหนักและรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนผืนแผ่นดินไทยนี้ เพื่อนำไปสู่การร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป”
 
นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ยังได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการจัดทำแผนในครั้งนี้ว่า “ทสจ. นับว่ามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การจัดทำแผนของกระทรวงฯ เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ จึงต้องเป็นศูนย์กลางในการวางแผนจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับระดับจังหวัด และต้องมองความทับซ้อนของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ออก เพื่อเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดได้ และต้องมองตัวชี้วัดของงานให้รอบด้านเท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
 
ดังนั้น จึงขอฝากให้ ทสจ. ทุกจังหวัดกลับไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นแผนจากระดับพื้นที่ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์จากส่วนกลางที่กำลังจัดทำขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของกระทรวงฯ สามารถรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะมีขึ้นได้ และมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุด ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขได้ต่อไป”
ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ