ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ


2021-04-09 14:13:36
ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ
ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการมรดกโลกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ
 
โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการนำเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน และพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกัน และการจัดส่งเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative list) ให้ศูนย์มรดกโลก และการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน) รวมถึงการพัฒนาโครงการทางหลวง 348 และ 3486 (31 มีนาคม 2564)ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ