อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของไทย


2021-04-12 17:21:41
อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของไทย
อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของไทย
 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานในการประชุม "การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGs PGS) " และ "การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคี "วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่-การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย"" และมอบเกียรติบัตรใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGs PGS) ให้แก่เกษตรกรไทย
 
 
 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ผมดีใจมากที่ทุกท่านกำลังทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทำให้เกิดอาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตดี แต่ที่ดีที่สุดคือเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายหลังเหตุการณ์โควิดผ่านไป เชียงใหม่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ในยุคที่รัฐกำลังทำเรื่อง BCG จะเจริญเติบโตอย่างมาก เศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรือง และมีมูลค่าสูง เกิดการหมุนเวียนและปรับเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นของดี  นอกจากนี้เกษตรอินทรีย์ย่อมได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นพิเศษ  การทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองหลวงของการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ และผมสนับสนุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชียงใหม่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เรามีมหาวิทยาลัยหลากหลายที่ดีของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางด้านทั่วไปและเฉพาะด้าน เชียงใหม่มีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ตั้งอยู่ที่แม่ริม มีหอดูดาวที่ดีที่สุดของประเทศ การที่เชียงใหม่จะทำเกษตรอินทรีย์ให้กลายเป็นที่ดีที่สุดในประเทศไทย อว. พร้อมสนับสนุนและเชื่อฝีมือชาวเชียงใหม่ และขอฝากความหวังไว้กับพวกเราและขอให้มีแปลงเกษตรที่ได้รับการรับรองมากยิ่งขึ้นไปอีกข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง