กยท. ลงนาม MOU ทางธุรกิจร่วมท่าฉางรับเบอร์มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสด


2021-04-12 12:35:54
กยท. ลงนาม MOU ทางธุรกิจร่วมท่าฉางรับเบอร์มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสด
กยท. ลงนาม MOU ทางธุรกิจร่วมท่าฉางรับเบอร์มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสด
กยท. ลงนาม MOU ทางธุรกิจร่วม บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ในงานสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำยางสด” ณ โรงแรม เอส. 22 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสด สร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคาให้ชาวสวนยางสุราษฎร์ธานี(30 มี.ค.64)


 
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสดนี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคา ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รวบรวมน้ำยางสดที่มีคุณภาพดีจากสมาชิกของตลาดกลางฯ และขายน้ำยางให้แก่บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้รับซื้อน้ำยางสดที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีบริษัทอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการฯ อีกจำนวนมาก โดยอีกสิ่งสำคัญ คือ ความสม่ำเสมอของผลผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ สามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้รับซื้อยางได้


 
การบริหารจัดการน้ำยางสด ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก หากมีการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้ระดับราคายางเกิดเสถียรภาพ จำเป็นต้องมีการบริหารความสมดุลระหว่างปริมาณยางและปริมาณความต้องการของโรงงานให้เหมาะสมกัน
โครงการบริหารจัดการน้ำยางของตลาดกลางยางพาราจ.สุราษฎร์ธานี จึงเป็นโครงการนำร่องก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในทุกๆ ตลาด ของ กยท. ตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู