พลังงานแสงอาทิตย์สู่โซลาร์ภาคประชาชน พลังงานสีเขียวแห่งอนาคตที่ยั่งยืน


2021-04-02 17:12:34
พลังงานแสงอาทิตย์สู่โซลาร์ภาคประชาชน พลังงานสีเขียวแห่งอนาคตที่ยั่งยืน
พลังงานแสงอาทิตย์สู่โซลาร์ภาคประชาชน พลังงานสีเขียวแห่งอนาคตที่ยั่งยืน

พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานที่มีศักยภาพมากในการนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบัน พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอย่างมหาศาล มีให้ใช้อย่างอย่างไร้ขีดจำกัดที่สำคัญพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากอันตรายและมลพิษ โดยพบว่าพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบผิวโลก 1 เดือน หากมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดจะสามารถทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินได้แปดล้านล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณของถ่านหินที่คาดกันว่ามีเหลืออยู่ในโลกทั้งหมดพลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาพัฒนาและแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า โซลาร์เซลล์ที่เป็นตัวกลางประจุพลังงานไฟฟ้า โดยได้รับการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ที่มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน นอกจากนี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยเพราะแสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนเหมือนกับการใช้ถ่านหิน เพราะตามสถิติแล้วพลังงานแสง 1 กิโลวัตต์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 200 ปอนด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรน้ำ เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์นั้นไม่ต้องใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าประเทศไทยถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและได้รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ ของโลก โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม จะมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์อยู่ในช่วง 20 ถึง 24 เมกะจูล/ตารางเมตร ซึ่งบริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บวกกับปัจจัยสภาวะในปัจจุบันของโลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากปริมาณของก๊าซเรือนกระจกและประเทศไทยเองก็ต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ จึงทำให้ภาครัฐเห็นโอกาสและหันมาหนุนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับภาคประชาชน หน่วยงาน ภาคเอกชน ภายในประเทศ จึงมีการส่งเสริมแนวทางการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือโครงการที่เรียกว่า โซลาร์ภาคประชาชนโดยได้มีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนคือ 2.20 บาท/หน่วย โดยมีเป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์(MWp) ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี โดยให้อัตรามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา (สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)ท่ามกลางภาวะที่ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มีแนวโน้มจะหมดจากอ่าวไทยในอนาคตอันใกล้  ‘พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมเป็นลำดับแรกๆ ในการถูกนำมาพัฒนาโซลาร์รูฟท็อปที่เราเห็นคุ้นชินตากันถือเป็นพลังงานหมุนเวียนชั้นเลิศ ที่กำลังได้รับความนิยมภายในประเทศ และมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมหาศาล หากรัฐมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชาญฉลาด อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาพจากpixabay

ข่าวอื่นๆ

สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ  ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก