รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.


2021-02-02 10:28:03
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
          เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารฯลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  หนุน พัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมจุดบริการ ปชช. ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพยฯ

          โดยช่วงเช้า เวลา 08.00 น. รมว.ทส.พร้อมคณะฯ เดินทางมาถึงสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการพัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ยูเนสโก จากผู้อำนวยการโคราชจีโอพาร์ค โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับ โคราชจีโอพาร์ค หรือ อุทยานธรณีโคราช นั้น เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองใน อ.เมือง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ขนาด 3,167 ตารางกิโลเมตร  ที่มีการค้นพบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หลายสายพันธุ์จำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยจะมีการพัฒนาให้ได้รับการประเมิน จาก ยูเนสโก (UNESCO) เพื่อให้กลายเป็นจีโอพาร์คโลก ซึ่งจะทำให้สถานที่แห่งนี้มีการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Concept) และวิธีการจากล่างสู่บน (Bottom-Up Approach) โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกันในการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจีโอพาร์คระดับโลกอยู่แล้ว 1 แห่ง คือ จีโอพาร์ค จ.สตูล ในโอกาสนี้ รมว.ทส. พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการโคราชจีโอพาร์ค พิพิธภัณฑ์ช้างดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสา รวมถึงเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่อุทยานธรณีโคราชอีกด้วย

          รมว.ทส. กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดี ที่ จ.นครราชสีมา มีสถานที่ที่เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติมากมาก และหน่วยงานในรัดับจังหวัดมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการทำงานอย่างจริงจัง มีการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งกระทรวงฯ จะทำหน้าที่ในการประสานงาน และสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป”

          ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางต่อมาที่สวนสัตว์นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน บริเวณหน้าสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อตรวจความพร้อมในการให้บริการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าทีสำหรับจุดให้บริการประชาชน สวนสัตว์นครราชสีมานั้น เป็นหนึ่งใน 13 ของขวัญ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบให้กับประชาชน โดยมีการจัดตั้งจุดบริการแวะพัก ตรวจเช็คสภาพรถ บริการน้ำดื่ม อาหารว่าง เช่นนี้ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ตามเส้นทางถนนสายหลักทั่วประเทศ นอกจากนี้ สำหรับของขวัญอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mnreTH/  นอกจากนั้น ได้ตรวจความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อดูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ที่อยู่ในการดูแลความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้รับความสุขและความประทับใจอย่างมากที่สุดข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
อธิบดี “ศักดิ์ดา” สั่งการ น้ำบาดาล เขต 1-12  เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง
อธิบดี “ศักดิ์ดา” สั่งการ น้ำบาดาล เขต 1-12 เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง