อย. เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและด่านเชียงของ จ.เชียงราย ลุยงานคุ้มครองผู้บริโภค


2022-12-06 13:29:05
อย. เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและด่านเชียงของ จ.เชียงราย ลุยงานคุ้มครองผู้บริโภค
อย. เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและด่านเชียงของ จ.เชียงราย ลุยงานคุ้มครองผู้บริโภค
อย. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองข้าวพันธุ์ดี ผู้ผลิตมะม่วง ยำไย สับปะรด แปรรูปและเมล็ดพันธุ์ข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย รวมทั้งตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงของ ด่านสำคัญของไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งการกำกับดูแลผัก ผลไม้นำเข้าอย่างปลอดภัย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ โดยนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน และกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามมาตรฐาน GMP โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย. ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองข้าวพันธุ์ดี ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 5 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองข้าวพันธุ์ดี ได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้ ลำไย สับปะรดมาแปรรูป เพื่อจำหน่ายและส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและได้ขยายปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ ซึ่ง อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันได้ จากนั้นเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย ตั้งอยู่เลขที่ 58/1 หมู่ 19 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลิตแคบหมูโดยอาศัยความรู้ดั้งเดิมประกอบกับการทดลองสูตรต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในชื่อผลิตภัณฑ์ “แคบหมูแม่จันทร์สวย” ผลิตแคบหมูปรุงรส ไส้อั่วสมุนไพร น้ำพริกหนุ่ม หนังปลาทอดกรอบ หนังปลาคอสทอดกรอบรสต้มยำ โดย อย. ให้คำแนะนำ ด้านคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตแคบหมู เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นด่านอาหารและยาที่สำคัญของประเทศ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานลักลอบนำเข้ามา ในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้า 5 อันดับแรก คือ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี บร็อคโคลี พริก กระหล่ำดอก ซึ่งด่านเชียงของมีการตรวจสอบอาหารนำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้วยการทดสอบเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หากผลวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐานและผิดกฎหมาย จะดำเนินการส่งกลับสู่ประเทศต้นกำเนิดด้วยความสมัครใจ หรือเข้าสู่ระบบกักกันของด่านอาหารและยา เพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าครั้งต่อไปอย่างเข้มงวด ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า อย. มีระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ข่าวอื่นๆ

กอนช.ลงพื้นที่อุบลฯซ้อมแผนเผชิญเหตุภาคอีสานถอดบทเรียนที่เคยท่วมหนัก ปรับแผนรับมือฝนปี 65
กอนช.ลงพื้นที่อุบลฯซ้อมแผนเผชิญเหตุภาคอีสานถอดบทเรียนที่เคยท่วมหนัก ปรับแผนรับมือฝนปี 65
เกษตรฯหนุน“โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จ.อยุธยา”
เกษตรฯหนุน“โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จ.อยุธยา”
“สาธิต”ชูอาหารพื้นบ้านเป็นยาตามวิถีธรรมชาติ เดินหน้า โครงการ “อาหารเป็นยา” จ.น่าน
“สาธิต”ชูอาหารพื้นบ้านเป็นยาตามวิถีธรรมชาติ เดินหน้า โครงการ “อาหารเป็นยา” จ.น่าน
อสป.ยกระดับประมงพื้นบ้าน ชู “ สร้างอาชีพเสริม ” สร้างรายได้ ให้ชาวประมงพื้นบ้าน
อสป.ยกระดับประมงพื้นบ้าน ชู “ สร้างอาชีพเสริม ” สร้างรายได้ ให้ชาวประมงพื้นบ้าน